Bienvenido al mundo de naawomi! pasala tripe de aleegria aqui (:

lunes, 21 de mayo de 2012

Sugeereencia '

Oliiiiiiis :3 qee taal Bueeno oii booi a  comeentar qe puees si veeis alguunos 
giffs'qee aii en alguunas entradas Photobucket loos elimino ): peroo bueeno
es su DDession jaja Ok asii qe diisculpeen x eso && tambieen decirlees
qe are unaa nueva seeccion en MMeennuPPannel  asii comoo 
de qe qiiereen? vootten o deejen un coomentario coonn una' idea
asii qe mireen
esstan:
~Phootos ... ( fotiitos de coosiittas de mii)
~Tuutos (coon imagenes en Photoshoop)
~ PPeedidosh  (maarkas , looguitos , cabezeraas)
~proograamas (como rainmeter,desktoop && Otrroos wrr)
~~Otrroo dejaa tuu coomeent ii loo tomaare en cuenta <3

Graaacias  poor leer este poost (: asii qe deejen suus coomeents
aqii oo vootten poor laas qe meenciionee essto loo ago paara qe 
see introoduscan maassz all bloog ii veean qe
sii piido opiiniion ((: poorfiis siiw?
buueno Ok beesiittoouus saabors limoon baaaai..............


aattte: Naaomiishiim~.~ laa administradoora deel Bloog (:

No hay comentarios:

Publicar un comentario